DE WONDERLIJKE REIS NAAR KARBONKELLAND - FRIEDRICH FELD

Deel 26 uit de Spectrum reeks Prisma Juniores (1957)